Welcome to Bode Panzer.

Bode-Panzer GmbH can look back on a history spanning 150 years. Today the richly traditional company is a leading provider of secure safes, manufactured in superb quality, that are sold in Germany and worldwide. True craftsman in our in-house manufacturing department build standalone and system solutions that are licensed throughout the world. Moreover, Bode-Panzer GmbH has long since made a name for itself as a provider of one-stop solutions for security, process optimization, and logistics. Bode-Panzer GmbH delivers expertise and customer-focus to meet the ever-changing demands of the market. The company provides a convincing blend of innovation, quality and tailored product concepts.

Find out more.

Bienvenidos a Bode Panzer.

Bode Panzer GmbH puede presumir de más de 150 años de experiencia empresarial. La tradicional casa es hoy en día una empresa líder proveedora de cajas fuertes seguras y de gran calidad, tanto en Alemania como en el resto del mundo. Nuestros expertos profesionales, que gozan de una formación excelente, elaboran de forma artesanal en talleres propios soluciones individuales e integradas de seguridad autorizadas en todo el mundo. Gracias a esto, Bode Panzer GmbH se ha labrado una excelente reputación como proveedor de sistemas completos para la seguridad, la optimización de los procesos y la logística. Bode Panzer GmbH recurre a sus conocimientos técnicos y a su atención al cliente para satisfacer las demandas de los compradores. Nuestra empresa convence gracias a su innovación, calidad y a la adaptación de sus productos a las necesidades del cliente.

Información Corporativa.

Vítejte u Bode Panzer.

Bode-Panzer GmbH se může ohlížet zpět do 150 leté historie společnosti. Tato tradiční společnost je také dnes jedním z předních dodavatelů bezpečnostních a vysoce kvalitně zpracovaných trezorů, které se prodávají v Německu i po celém světě. Excelentně vyškolení odborníci konstruují celosvětově registrovaná individuální i systémová řešení vlastní výroby. Společnost Bode-Panzer GmbH si již navíc vybudovala jméno jako dodavatel kompletních bezpečnostních řešení v oblasti optimalizace procesu a logistiky. Při plnění přání svých zákazníků Bode-Panzer GmbH využívá své odbornosti a orientuje se na zákazníka. Naše společnost Vás přesvědčí inovacemi, kvalitou a koncepcí výrobků podle Vaší potřeby.

Zjistěte o nás více.

Smart safes.

Commercial enterprises, banks, savings societies and ATM manufacturers around the world are convinced by our solutions. The Bode Panzer portfolio includes safe construction, individual solutions (e.g. the construction of safe doors, complex welding designs, metalworking, coating, and assembly of electronic components) alongside the provision of accessories (e.g. locks, installation, and fitted frames). Here we accommodate all of the main security classes: UL, CEN L, CEN I-VI, CEN VI-EX, and also deliver safes that are resistant to attacks using gas or explosives. What’s more: we also look after assembly, and provide ongoing services, as a matter of course.

Our solutions.

Nuestras cajas fuertes inteligentes.

Nuestras soluciones han convencido a empresas mercantiles, bancos, cajas de ahorro y productores de cajeros automáticos de todo el mundo. La gama de productos de Bode Panzer incluye tanto la construcción de cajas fuertes y elaboración de soluciones individuales (por ejemplo, construcción de puertas acorazadas, elaboración de estructuras complejas de soldadura, trabajos en chapa, trabajos de recubrimiento y montaje electrónico) como la elaboración de accesorios (por ejemplo, cerrojos o marcos para la instalación y montaje). Nuestros productos están disponibles en todas las clases de seguridad relevantes: UL, CEN L, CEN I-VI, CEN VI-EX. También ofrecemos cajas fuertes resistentes a ataques con gas o explosivos. Y además, por supuesto, nos hacemos cargo del montaje y de los servicios y asistencia al cliente.

Nuestras soluciones.

Chytré trezory.

Naše řešení přesvědčují obchodní podniky, banky, spořitelny a výrobce bankomatů po celém světě. Portfolio Bode Panzer zahrnuje jak výrobu trezorů, individuálních řešení (např. výrobu dveří trezoru, komplexní svařované konstrukce, zpracování plechu, ochranný povrch a montáž elektroniky), tak i přípravu příslušenství (např. zámky, instalační a montážní rám). Nabízíme výrobky všech platných bezpečnostních tříd: UL, CEN L, CEN I-VI, CEN VI-EX, jakož i trezory s ochranou proti vniknutí pomocí plynu a výbušnin. Navíc: Samozřejmě se staráme také o montáž a zajistíme průběžný servis.

Naše řešení.